Bytové družstvo 135

Brunclíkova 1825/1

162 00 Praha 6