Představenstvo

Předsedkyně představenstva:

Renáta Bartošová

Místopředseda představenstva:

Pavel Walter

Členové představenstva:

Ing.Jiřina Danešová

PhDr.Marta Švecová

JUDr.Lubomír Soukup

Kontrolní komise

Členové kontrolní komise:

Ing.Jaroslav Straka

Markéta Fischerová

Zdena Horáková

Správní firma:

SNEO a.s.

Alena Nechvílová - technik

Alena Zíbová - předpis plateb

Eva Smolková - předpis plateb

Irena Kouřimská - vedení účetnictví